Řez stromů a keřů

Je jeden z nejběžnějších zásahu při péči. Jedná se celkem o náročnější činnost na zkušenosti, protože každý druh rostlin potřebuje jinačí řez. Řezem ovlivňujeme zdravotní stav rostlin, rovnoměrnější růst, podporuje kvetení a lepší prosvětlení a provzdušnění .

Nejvhodnější období pro řez je únor a březen. Záleží na počasí, teplota při řezu by neměla klesnout pod -50C. Dalším vhodným obdobím je červen až srpen.

Řez jehličnatých stromů se moc neprovádí, kromě tují, cypřišů a tisů, které řez snáší dobře. Většinou v případě zlomené nebo překážející větve.

U listnatých stromů se v prvních letech provádí řez výchovný pro správné založení koruny. V dalších letech se odstraňují větve, které zahušťují korunu, nemocné, suché, poškozené a překážející větve (zasahující do cesty, k sousedům…).

 

U listnatých keřů se v prvních letech nic nemusí řezat. V průměru po 5 letech se začne dělat průklest. Neměli bychom moc narušit přirozený tvar keře. Odstraňujeme suché, polámané a přestárle větve. Ty nám pak zase pěkně obrazí novými výhony a keř vypadá mladší a v dalším roce více kvete. Některé druhy keřů přímo vyžadují každoroční řez, protože kvetou na tzv. jednoleté dřevě.